Maak een afspraak
Boekweitstraat 26
2153 GL Nieuw Vennep

Inspectie

Cab Clean is door de Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties

erkend voor de uitvoering van SCIOS-keuringen , zowel voor de Eerste of

Bijzondere Inspecties (EBI) als voor de Periodieke Inspecties (PI). Het gaat hierbij

met name om keuringen van stookinstallaties met een vermogen groter dan 100 KW.

Daarnaast zorgen wij voor het Periodiek Onderhoud (PO) wat jaarlijks wordt verricht.

Om de veiligheid van stookinstallaties te waarborgen heeft de overheid de

SCIOS Certificatieregeling in het leven geroepen.

Want voor onderhoud en inspectie van grotere ketels en stookinstallaties gelden

aanvullende wettelijke eisen aan zowel de installatie als degene die de installatie

bouwt en onderhoudt. De SCIOS-gecertificeerde bedrijven verrichten de onderhouds-

en inspectiewerkzaamheden, zodat de stookinstallaties aan de wettelijke eisen op het

gebied van veiligheid, rendement en milieubelasting voldoen.

De eigenaar van de stook installatie is wettelijk verantwoordelijk.

De eigenaar van de stook installatie heeft de plicht om eens per jaar onderhoud te

laten plegen en minimaal eens per vier jaar de stook installatie te laten inspecteren.